קריית עקרון - מרכז חינוכי פסיכולוגיפרויקט בעבודה

המרכז נועד לספק שירותים פסיכולוגים לילדים ומתבגרים.

הפרויקט נעשה בשיתוף המועצה המקומית קריית עקרון