TimeOut | 19.12.13

"מלכת הלגו: המעצבת שרית שני חי מאוהבת בצעצועים קלאסיים, מתרגמת את הפנטזיות שלה לרהיטים ונשבעת שהפריטים שמוצגים בחנות הבוטיק שלה ברחוב נחמני מתאימים לכל גיל. ראיון עם מעצבת שמסרבת להתבגר"