The Cool Hunter | 15.12.13

"אנחנו אוהבים מרחבי ילדים שחוגגים את היצרתיות והחופש של הגוף והנפש. המרחב החינוכי, הממוקם בכפר שמריהו שבתל אביב, ישראל, מקיים את אלה באופן ברור."