Xnet | 27.2.15

"הצורניות הפשוטה שבחוץ לא מעידה על מה שקורה בתוך הבניין. ההנהלה דרשה עיצוב פנים יוקרתי, מה שהוביל להרחבתו של צוות התכנון ולהצטרפותה של שרית שני חי, שכבר עיצבה בעבר מוסדות חינוך ייחודיים, בהם גן ילדים מפואר בכפר שמריהו. הצוות החינוכי ביקש ממנה עיצוב שהולם את "חזון החינוך ההוליסטי"."