TimeOut | 16.4.15

"היה לי חשוב לאפשר ספייס לרהיטים ולאביזרים. היו לי כל מיני רעיונות למוצרים שרק כאן יכולתי לתת להם את הביטוי האופטימלי, כמו למשל הספרייה הענקית המודולרית, המהווה את הקיר המרכזי, ורציתי ליצור מקום שבו כשאני יושבת עם לקוחות, רוב הסטודיו פרוש לפניהם, ולכן בניתי את הגלריה העליונה. זה משנה לגמרי את הדינמיקה של פגישות עם לקוחות ותכנון קדימה".