Designer | 1.9.15

"המעצבת שרית שני חי, הרואה ביצירה סוג של געגוע, ניסיון בלתי נדלה לשחזר ולהחיות עולם בלתי מושג, מובילה בשנים האחרונות מגמה חדשה בכל הקשור לעיצוב סביבות חינוכיות לילדים. במושגים מקומיים, ולא רק, היא נחשבת פורצת דרך - בזכות המקום הנכבד שהיא מעניקה לתפיסת העולם של הילד במרחב המשחקים, הלימודים והחיים שלו."