כלכליסט | 9.5.16

"מעצבת הפנים שרית שני חי, המתמקדת בעיצוב לילדים, חקרה את חזון החינוך ההוליסטי המנחה את בית הספר, ותרגמה אותו לסביבה מוחשית המתייחסת לא רק להישגיו הלימודיים של התלמיד אלא למכלול מאפייני חייו."