The Miami Herald | 17.8.16

"כאשר רוב האנשים חושבים על רהיטי ילדים, הם בדרך כלל חושבים על פריטים מצועצועים שבקושי מגיעים אל הבמה. אבל תערוכה אחת בגלריה קטנה שואפת לשנות את השיח על האופן בו אנו רואים עיצוב לילדים"