Mako living | 1.2.18

"הגנים עוצבו בהשראת פירות וירקות השוק והשפה הגרפית מבוססת על צורות צבעוניות וטקסטורות תמציתיות המקושרת לפירות. כל גן קיבל קוד עיצובי מובהק המזוהה עם הפרי המאפיין אותו, ובכניסה אליו נכתב שיר ילדים העוסק באותו פרי, ממיטב הקלאסיקות הישראליות, לצד סמל הפרי."