Into The Rooms | 24.9.15

"היצירה של שרית מושפעת מסיפורי אגדות, ספרי קומיקס, אומנות מודרנית ואומנות אפריקאית. יש בה נוסטלגיה והתחייסות לישראל של שנות ה 50 וגם תיחכום ומודעות אתסטית עמוקה."