European Product Design Awards | 29.5.18

פרס אירופאי לעיצוב מוצר לאובייקט 'כלבתול' העוצב כחלק מתערוכת "כלבים וחתולים" במוזיאון ישראל. פרס זה ניתן למעצבים שמטרתם לשפר את חיי היום-יום ביצירותיהם.