וואלה! בית ועיצוב | 22.5.18

"המתחם חולש על 3,000 מ"ר, על אדמת השוק הסיטונאי ההיסטורי, כך שמיקומו הגיאוגרפי היווה מקור השראה לעיצוב עבור שני חי."