ADA's Design Heroes | 11.6.18

זכייה בתחרות Design Heroes, הנותנת הכרה לפרויקטים יוצאי דופן בעולם העיצוב. 

"שרית שני חי היא 'מעצבת על', שרית עובדת קשה כל יום כדי להפוך את העולם למקום טוב יותר בעזרת עיצוב הולם. שרית היא חדשנית, בעלת חזון לעיצוב ראוי"