גלובס | 30.5.19

תערוכת צבע טרי 2019 - מחווה לאוסף הבאוהאוס