Archikids | 24.3.12

"תפאורה טובה ותומכת היא חלק בלתי נפרד מתהליך ההחלמה של המטופל - תפיסה זו היתה האור המנחה מאחורי עיצוב אזור המשחקים בבית החולים לילדים דנה".