Xnet | 24.4.12

"האתגר שהוצב למעצבת רהיטי הילדים שרית שני חי לא היה פשוט: לעצב לילדים החולים מקום מפלט, אך כזה שאפשר לנוע בו עם אינפוזיה צמודה. לתת מענה לפעוטות וגם למתבגרים."