סודה סטרים- מעונות יום עיצוב פנים של מעונות יום לילדי עובדי מפעל סודה סטרים

תכנון ועיצוב למעון ייחודי מסוגו הממוקם במפעל סודה סטרים.
המעון המויעד לילדי העובדים במפעל יכלול שלוש כיתות לקבוצות גיל שונות, חדר רך ומנוחה.

Interior & Furniture Design: Sarit Shani Hay